آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | توتم از هالة متاع
توتم
برآورد
€1,500
1,734 دلار آمریکا
-
€2,500
2,890 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بمب کوچک از مهدی نبوی
بمب کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | هیچ پیچ‌خورده 2 از پرویز تناولی
هیچ پیچ‌خورده 2
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سبهان آدم
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,369 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سبهان آدم
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,369 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
24,365 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
32,487 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | سمفونی از آلفرد بسبوس
سمفونی
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
20,864 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | مادر و فرزند از آلفرد بسبوس
مادر و فرزند
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£8,000
10,529 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
9,871 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401