برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £7,000
9,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
7.273%
آرتچارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,597 دلار آمریکا
172%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | رخش و سیمرغ از ناصر اویسی
رخش و سیمرغ
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | PORTRAIT D'HOMME EN COLERE از رکنی حائری زاده
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
 
قیمت فروش
0.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,563 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | زر نزدیک خلیج قایت از آنا بقیگویان
زر نزدیک خلیج قایت
برآورد
£4,000
4,971 دلار آمریکا
-
£6,000
7,456 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,985
8,680 دلار آمریکا
39.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | شهر سیاه و سفید از آنا بقیگویان
شهر سیاه و سفید
برآورد
£3,000
4,135 دلار آمریکا
-
£5,000
6,892 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,462
6,150 دلار آمریکا
11.55%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون‌ عنوان از احمد اسفندیاری
بدون‌ عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,600 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
€5,000
5,556 دلار آمریکا
-
€6,000
6,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اَدر - 22 آذر 1398