• بدون عنوان (نماز جمعه) 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 57 * 70 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ خورده الشیخی 1975 به انگلیسی و عربی (پایین راست)
برآورد
£5,000
6,911 دلار آمریکا
- £8,000
11,057 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
8,639 دلار آمریکا
3.846%
آرتچارت | پرتره از مجموعه چهره‌های مهم از عادل السیوی
پرتره از مجموعه چهره‌های مهم
برآورد
€7,000
7,527 دلار آمریکا
-
€10,000
10,753 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
5.882%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | اشیای بازمانده از حسینعلی ذابحی
اشیای بازمانده
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | دو مرد در یک زمین از نیکزاد نجومی
دو مرد در یک زمین
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
7,859 دلار آمریکا
-
5,000,000,000﷼
9,823 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
8,251 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 28 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | 1) PORTRAIT D'HOMME EN COLÈRE (FROM THE STORY BOOK CHARACTER SERIES); 2) PORTRAIT D'HOMME از رکنی حائری زاده
1) PORTRAIT D'HOMME EN COLÈRE (FROM THE STORY BOOK CHARACTER SERIES); 2) PORTRAIT D'HOMME
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400