• بدون عنوان 1327
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 106.7 * 132.4 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "1948 Yektai" (پایین وسط)
20 اسفند 1400
برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$201,600
188%
آرتچارت | حشاشین از علی بنی صدر
حشاشین
برآورد
$90,000
-
$120,000
قیمت فروش
$241,300
129.81%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 اردیبهشت 1402
آرتچارت | حشاشین از علی بنی صدر
حشاشین
برآورد
$90,000
-
$120,000
قیمت فروش
$241,300
129.81%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 اردیبهشت 1402
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | عشق به میهن بخشی از ایمان است از شاکر حسن آل سعید
عشق به میهن بخشی از ایمان است
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£175,250
244,968 دلار آمریکا
119.063%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | ترکیب قرمز از ضیا عزاوی
ترکیب قرمز
برآورد
£50,000
62,181 دلار آمریکا
-
£80,000
99,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
£178,200
221,614 دلار آمریکا
174.154%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
35,000,000,000﷼
140,000 دلار آمریکا
-
45,000,000,000﷼
180,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
38,000,000,000﷼
152,000 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
394.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394