• بدون عنوان 1331
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 46 * 61 سانتی متر
  • امضا شده "مارگو ویلون" و تاریخ خورده "1952" (پایین چپ)
     قاب‌شده 
برآورد
£1,800
2,503 دلار آمریکا
- £2,500
3,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,191 دلار آمریکا
6.744%
سایر آثار هنری مارگو ویلون

آرتچارت | فرم‌های رنگی 2 از مارگو ویلون
فرم‌های رنگی 2
برآورد
£1,800
2,481 دلار آمریکا
-
£2,500
3,446 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,422
3,338 دلار آمریکا
12.651%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | فرم‌های رنگی 1 از مارگو ویلون
فرم‌های رنگی 1
برآورد
£1,800
2,481 دلار آمریکا
-
£2,500
3,446 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,030 دلار آمریکا
137.209%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | پرتره‌ی زن از مارگو ویلون
پرتره‌ی زن
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,520 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,488 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,456 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.202%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فرش دستباف در بازار تبریز از عطاالله ذی‌نوری
فرش دستباف در بازار تبریز
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396