• چشم‌انداز 1400
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 60 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده م رفاعی 2021 (پشت اثر)؛ نوشته‌شده مازن / رفاعی / چشم‌انداز / اکریلیک / 60 * 60 سانتی‌متر / 2021 (پشت اثر)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
- £2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375
494 دلار آمریکا
75%
سایر آثار هنری مازن الرفاعي

آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | حومه شهر از مازن الرفاعي
حومه شهر
برآورد
£2,000
2,508 دلار آمریکا
-
£3,000
3,763 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,759 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | چشم‌انداز زرد از مازن الرفاعي
چشم‌انداز زرد
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£3,500
4,802 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
57.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,303 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,607 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,858 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-32.194%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شنبه (از مجموعه‌ی فرش خاکستری) از فاطمه حیدرپور
شنبه (از مجموعه‌ی فرش خاکستری)
برآورد
$680
-
$1,200
قیمت فروش
$600
36.17%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
قیمت فروش
£427
596 دلار آمریکا
6.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | گرفتن اصطکاک از امیرنصر کم گویان
گرفتن اصطکاک
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392