• بدون عنوان 1383
  • آبرنگ، جوهر و مدادشمعی روی کاغذ
  • نقاشی
  • 20.5 * 29 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1395
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
180,000,000﷼
1,565 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
165,000,000﷼
1,435 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | گل‌ها از جعفر روح بخش
گل‌ها
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
-
£1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,148
1,596 دلار آمریکا
23.5%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | شش دانه برای یک پرنده از سمیر رافی
شش دانه برای یک پرنده
برآورد
€800
860 دلار آمریکا
-
€1,200
1,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,290 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
165,000,000﷼
1,435 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399