فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1389
برآورد
قیمت فروش
59.9%
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | زندگی جای دیگریست از مهدی قدیانلو
زندگی جای دیگریست
برآورد
£6,000
7,853 دلار آمریکا
-
£8,000
10,471 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,270 دلار آمریکا
132.143%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مولا
بدون عنوان
برآورد
€7,400
8,059 دلار آمریکا
-
€11,200
12,198 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,000
9,802 دلار آمریکا
3.226%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | عشاق جوان از فؤاد تاج
عشاق جوان
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
-
£7,000
9,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمد حمیدی
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
9,595 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | PORTRAIT D'HOMME EN COLERE از رکنی حائری زاده
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
 
قیمت فروش
0.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از فرح اصولی
بدون عنوان
برآورد
€5,000
5,306 دلار آمریکا
-
€8,000
8,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,000
6,367 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد وثوق احمدی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
6,354 دلار آمریکا
0.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | از مجموعه‌ی حافظ از فرح اصولی
از مجموعه‌ی حافظ
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,000
9,447 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401