• در جستجوی آزمایش جدید 1388 - 1392
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 264 * 183 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
42.857%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,745 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,178 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,093 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.152%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | هر روز و هر شب زرد از رضا درخشانی
هر روز و هر شب زرد
برآورد
€18,000
19,005 دلار آمریکا
-
€25,000
26,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
€50,000
52,793 دلار آمریکا
132.558%
فروش در
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 28 مهر 1402
آرتچارت | عقل سرخ از ایرج اسکندری
عقل سرخ
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,258 دلار آمریکا
-
£50,000
62,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,520
54,049 دلار آمریکا
8.8%
تاریخ حراج
بونامز - 24 آبان 1402