• در جستجوی آزمایش جدید 1388 - 1392
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 264 * 183 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
42.857%
آرتچارت | هر روز و هر شب زرد از رضا درخشانی
هر روز و هر شب زرد
برآورد
€18,000
19,005 دلار آمریکا
-
€25,000
26,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
€50,000
52,793 دلار آمریکا
132.558%
فروش در
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 28 مهر 1402
آرتچارت | عقل سرخ از ایرج اسکندری
عقل سرخ
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
380%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,258 دلار آمریکا
-
£50,000
62,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,520
54,049 دلار آمریکا
8.8%
تاریخ حراج
بونامز - 24 آبان 1402
آرتچارت | شکار غروب از رضا درخشانی
شکار غروب
برآورد
£30,000
36,651 دلار آمریکا
-
£40,000
48,868 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
46,180 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 آبان 1402
آرتچارت | شکار سرخ و سبز از رضا درخشانی
شکار سرخ و سبز
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
51,948 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | فرار ابوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری) از شهریار احمدی
فرار ابوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری)
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج فروشان قسمت 2 از شهریار احمدی
در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج فروشان قسمت 2
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | حباب از طلا مدنی
حباب
برآورد
£30,000
37,161 دلار آمریکا
-
£40,000
49,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
£47,500
58,838 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 تیر 1398
آرتچارت | خرگوش‌ها، مقدمه‌ای بر آلیس در سرزمین عجایب از فریده لاشایی
خرگوش‌ها، مقدمه‌ای بر آلیس در سرزمین عجایب
برآورد
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
156,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
131,250 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401