فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
20%
آرتچارت | بدون عنوان از سروان باران
بدون عنوان
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€11,200
12,198 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
13,614 دلار آمریکا
21.951%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | درخت  زندگی #4 از رضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ساسان بهنام بختیار
بدون عنوان
برآورد
£7,000
8,937 دلار آمریکا
-
£10,000
12,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,450
12,064 دلار آمریکا
11.176%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
آرتچارت | بدون‌ عنوان از جلال شباهنگی
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جلال شباهنگی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
13,750 دلار آمریکا
76%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | خاطره بهار در کوهین از حسین محجوبی
خاطره بهار در کوهین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از جلال شباهنگی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
13,198 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396