• کنش 195 1396
  • سنگ مرمر
  • مجسمه
  • 41 * 36 * 37 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1ap
  • نسخه ap
  • حکاکی شده با دست روی مرمر کارارا
17 اسفند 1399
برآورد
$35,000 - $35,000
اعلام نشده
آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | حیوان از آلفرد بسبوس
حیوان
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,247 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
18.605%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | از مجموعه سیمرغ از پرویز تناولی
از مجموعه سیمرغ
برآورد
 
قیمت فروش
132%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397