• شکار بهاره 1397
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 78.7 * 99 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 2018 پشت اثر
برآورد
$30,000 - $40,000
قیمت فروش
$24,000
31.429%
آرتچارت | بیروت از جميل ملاعب
بیروت
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$20,160
101.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زندگی جای دیگریست از مهدی قدیانلو
زندگی جای دیگریست
برآورد
£6,000
7,853 دلار آمریکا
-
£8,000
10,471 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,270 دلار آمریکا
132.143%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | 11580 صفحه از هدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان از بهار سبزواری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
300%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | مناجات‌های بی‌پایان 28 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
مناجات‌های بی‌پایان 28
برآورد
£12,000
15,593 دلار آمریکا
-
£18,000
23,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,115 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 7 آبان 1399