• بدون عنوان 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 198.5 * 114.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده س. ملکنیان 76، تاریخ خورده 1976 پشت اثر
    ابعاد قاب‌شده: 116 * 200 سانتی‌متر
برآورد
£50,000
68,994 دلار آمریکا
- £70,000
96,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,000
86,933 دلار آمریکا
5%
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز از هدیه شفیعی
آغشته به رنگهای اولترا مارین آبی ، فتالو بلو و فتالو سبز
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | کاولیا از هيف قهرمان
کاولیا
برآورد
£40,000
52,632 دلار آمریکا
-
£60,000
78,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
82,237 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | ضیافت شکار از کور پور
ضیافت شکار
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | Memories Of Annihilation از آیدین آغداشلو
Memories Of Annihilation
برآورد
 
قیمت فروش
74.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390