• بدون عنوان (از مجموعه انتزاعی) 1338 - 1344
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 39.5 * 45.5 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1398
برآورد
قیمت فروش
175.62%
آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | ریش بافته‌شده از طلا مدنی
ریش بافته‌شده
برآورد
HK$50,000
6,452 دلار آمریکا
-
HK$70,000
9,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$327,600
42,271 دلار آمریکا
446%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 14 آذر 1399
آرتچارت | انسانیت از جاذبیه سری
انسانیت
برآورد
£18,000
22,576 دلار آمریکا
-
£30,000
37,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,020
35,144 دلار آمریکا
16.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | دی 3 آم + ناد + چ از حسین زنده رودی
دی 3 آم + ناد + چ
برآورد
 
قیمت فروش
55.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آذر 1392
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | پرتره زن از شاکر حسن آل سعید
پرتره زن
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£35,000
43,527 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,000
39,796 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | ترکیب‌بندی (سبز) از فخر النساء زيد
ترکیب‌بندی (سبز)
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£10,000
12,427 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,860
28,408 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402