برآورد
€800
975 دلار آمریکا
- €1,000
1,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,040
1,268 دلار آمریکا
15.556%
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ از کیومرث کیاست
بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | طنین ناخوانده از سمیه محرمی
طنین ناخوانده
برآورد
$1,350
-
$2,500
قیمت فروش
$1,200
37.662%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرشاد نکومنش
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
915 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
1,829 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,098 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | #3 از مجموعه زوج‌ها از سمیرا علیخانزاده
#3 از مجموعه زوج‌ها
برآورد
£700
933 دلار آمریکا
-
£900
1,200 دلار آمریکا
قیمت فروش
£780
1,040 دلار آمریکا
2.5%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 11 آذر 1399
آرتچارت | #3 از مجموعه خواهران از سمیرا علیخانزاده
#3 از مجموعه خواهران
برآورد
£1,000
1,309 دلار آمریکا
-
£1,500
1,964 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,040
1,362 دلار آمریکا
16.8%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 1 آبان 1399
آرتچارت | عروسی ال زین از نادرة عزوز
عروسی ال زین
برآورد
£800
1,106 دلار آمریکا
-
£1,200
1,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£875
1,209 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (کارت بازی) از حليم حبشي
بدون عنوان (کارت بازی)
برآورد
£700
968 دلار آمریکا
-
£900
1,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,555 دلار آمریکا
40.625%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (جرارد) از لاله خرمیان
بدون عنوان (جرارد)
برآورد
£2,000
2,484 دلار آمریکا
-
£3,000
3,725 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,140
1,416 دلار آمریکا
54.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402