• بوسه 1336
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 81.5 * 59.5 سانتی متر
  • امضا شده "وانلی" (پایین چپ)؛ امضا شده و تیترخورده به عربی (پشت اثر)
برآورد
£40,000
52,632 دلار آمریکا
- £60,000
78,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,250
74,013 دلار آمریکا
12.5%
آرتچارت | Untitled (From the Memories of Destruction series) از آیدین آغداشلو
Untitled (From the Memories of Destruction series)
برآورد
 
قیمت فروش
71.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | گنبد کبود 2 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد کبود 2
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$69,850
74.625%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | غروب آفتاب در شهر سلام از سعاد العطار
غروب آفتاب در شهر سلام
برآورد
£8,000
9,949 دلار آمریکا
-
£12,000
14,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
602.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
 
قیمت فروش
175%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از جاذبیه سری
بدون عنوان
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,500
78,911 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سقاخانه از صادق تبریزی
سقاخانه
برآورد
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
80,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
72,000 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
€70,000
74,286 دلار آمریکا
-
€100,000
106,123 دلار آمریکا
قیمت فروش
€70,000
74,286 دلار آمریکا
17.647%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401