• بدون عنوان 1361
  • برنز
  • مجسمه
  • 38 * 23 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 4
  • نسخه 2
  • امضا شده "آ. بسبوس" و تاریخ خورده "82"، نوشته شده "EA" و شماره نسخه خورده 2/4
برآورد
£12,000
16,688 دلار آمریکا
- £15,000
20,859 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
19,856 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | از مجموعه عجایب‌الخلایق از قدرت الله عاقلی
از مجموعه عجایب‌الخلایق
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
3,000 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
20,500,000,000﷼
64,063 دلار آمریکا
18%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا خلجی
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | مقدمه از عبدالرضا قماشچی
مقدمه
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | زنی در حال چرخیدن به سمت راست از زهیر دباغ
زنی در حال چرخیدن به سمت راست
برآورد
€6,500
7,514 دلار آمریکا
-
€7,500
8,671 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | عشق از علیرضا آستانه
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 آبان 1393
آرتچارت | برنج و پتینه از قدرت الله عاقلی
برنج و پتینه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | استاد و شاگرد از پرویز تناولی
استاد و شاگرد
برآورد
40,000,000,000﷼
154,416 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
48.889%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399