• بدون عنوان 1348 - 1368
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشی
  • 19 * 28 سانتی متر
  • امضا شده "اردشیر محصص" به فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
    قاب‌شده
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
- £1,500
2,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,812 دلار آمریکا
63.2%
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$325
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1365.267%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | 6 اس از علی بنی صدر
6 اس
برآورد
£1,000
1,208 دلار آمریکا
-
£2,000
2,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,348 دلار آمریکا
84.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
£500
659 دلار آمریکا
-
£700
923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,520
3,322 دلار آمریکا
320%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401