• چشم‌انداز 1348 - 1358
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشی
  • 35 * 27 سانتی متر
  • امضا شده "Effat Naghi" (پایین راست)
    قاب‌شده
برآورد
£3,000
4,172 دلار آمریکا
- £5,000
6,953 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,674 دلار آمریکا
2%
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | انجیر و برگ انجیر از فریدون آو
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | مادر ترزا از آنا بقیگویان
مادر ترزا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بازار از جاذبیه سری
بازار
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,725
5,134 دلار آمریکا
24.167%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (منظره روستایی) از جاذبیه سری
بدون عنوان (منظره روستایی)
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,703 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 شهریور 1387
آرتچارت | سلف‌پرتره از اردشیر محصص
سلف‌پرتره
برآورد
£10,000
12,418 دلار آمریکا
-
£15,000
18,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,308 دلار آمریکا
59.36%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | طراحی مارپیچ از منیر فرمانفرماییان
طراحی مارپیچ
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$4,500
200%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 7 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عباس رسام ارژنگی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398