• بدون عنوان 1368
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 56 * 44.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خرده Adnan '90
    ابعاد قاب‌شده: 56 * 68.2 سانتی‌متر 
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
- £20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
33,034 دلار آمریکا
36.8%
آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون‌ عنوان از بهروز دارش
بدون‌ عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
26,000 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | انسانیت از جاذبیه سری
انسانیت
برآورد
£18,000
22,576 دلار آمریکا
-
£30,000
37,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,020
35,144 دلار آمریکا
16.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | خم کوچه از پرویز کلانتری
خم کوچه
برآورد
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,600,000,000﷼
31,769 دلار آمریکا
0.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | طرح 9 برای شب‌ها از شفیق عبود
طرح 9 برای شب‌ها
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,160
27,818 دلار آمریکا
188%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | درِ بسته از بهجت صدر
درِ بسته
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1395
آرتچارت | ماه خونین از کاظم حیدر
ماه خونین
برآورد
£16,000
19,898 دلار آمریکا
-
£25,000
31,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,480
25,469 دلار آمریکا
0.098%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اِنجی أفلاطون‎
بدون عنوان
برآورد
€23,500
25,594 دلار آمریکا
-
€32,500
35,395 دلار آمریکا
قیمت فروش
€34,000
37,029 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402