• رقص بادیه نشین 1354
  • رنگ روغن روی بوم، کشیده نشده
  • نقاشی
  • 70 * 80 سانتی متر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری فائق حسن

آرتچارت | بدون عنوان از فائق حسن
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,022 دلار آمریکا
-
£6,000
7,532 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,972 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | قطعات از فائق حسن
قطعات
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,800
55,714 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | اردوگاه صحرایی از فائق حسن
اردوگاه صحرایی
برآورد
£5,000
6,757 دلار آمریکا
-
£7,000
9,459 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,435 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,024 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,230 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.287%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | وزن رنگ‌های زرد و آبی از محجوب بن بلا
وزن رنگ‌های زرد و آبی
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,713 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402