• بدون عنوان (ترکیب‌بندی 18) 1338 - 1344
  • جوهر، رنگ متالیک و اکریلیک روی کاغذ
  • نقاشی
  • 52 * 76 سانتی متر
  • امضا شده و تیتر خورده به فارسی ( پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
27 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
36.364%
آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
14,442 دلار آمریکا
-
£18,000
21,663 دلار آمریکا
قیمت فروش
£38,100
45,854 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 12 اسفند 1401
آرتچارت | معما 3 از آیدین آغداشلو
معما 3
برآورد
 
قیمت فروش
2.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | هاپ-14 از فرهاد مشیری
هاپ-14
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
32,424 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی حافظ) از فرح اصولی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی حافظ)
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | بدون عنوان (نه صورت) از اسماعیل فتاح
بدون عنوان (نه صورت)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£24,000
33,081 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£18,000
24,838 دلار آمریکا
-
£22,000
30,357 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
31,296 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بازماندگان در ستایش ساندرو بتیچلی از آیدین آغداشلو
بازماندگان در ستایش ساندرو بتیچلی
برآورد
 
قیمت فروش
145.37%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396