• زوجی در ونیز 1375
  • گواش و پاستل روی کاغذ
  • نقاشی
  • 50 * 34 سانتی متر
  • امضا شده "فرقعلی" تاریخ خورده "97" (پایین چپ)؛ به انگلیسی و عربی
    قاب‌شده
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
- £1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری فرقعلی عبدالحفیظ

آرتچارت | اسوان از فرقعلی عبدالحفیظ
اسوان
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | زوجی در ونیز از فرقعلی عبدالحفیظ
زوجی در ونیز
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | برهنه‌ی نشسته از فرقعلی عبدالحفیظ
برهنه‌ی نشسته
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,660 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,613 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.112%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
82.143%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | عروس و داماد روی فرش قرمز از رکنی حائری زاده
عروس و داماد روی فرش قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
60.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 خرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,190 دلار آمریکا
-
£2,000
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,260
1,500 دلار آمریکا
16%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 تیر 1401