برآورد
€10,000
12,188 دلار آمریکا
- €20,000
24,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
15,844 دلار آمریکا
13.333%
سایر آثار هنری فاطما بایا

آرتچارت | زنی با درخت خرما از فاطما بایا
زنی با درخت خرما
برآورد
€5,000
5,445 دلار آمریکا
-
€8,000
8,713 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ابزار از باية فاطمة
طبیعت بی‌جان با ابزار
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,151 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,187 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,207 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+58.659%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یافتن گور خر از طلا مدنی
یافتن گور خر
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$12,700
49.412%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان II از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان II
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,520
14,327 دلار آمریکا
64.571%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,000
13,069 دلار آمریکا
585.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402