آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از امیر موبد
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | کنش از رضا آرامش
کنش
برآورد
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | کنش 195 از رضا آرامش
کنش 195
برآورد
$35,000
-
$35,000
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
آرتچارت | زن و بچه شیطان 3 از بیتا فیاضی
زن و بچه شیطان 3
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390
آرتچارت | بدون عنوان از چائوکی چوکینی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,821 دلار آمریکا
-
£18,000
23,731 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
18.605%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390