• بدون عنوان 1348
  • پاستل روغنی روی کاغذ
  • نقاشی
  • 50 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده ""ه. پزشک‌نیا 1970" (بالا راست)؛ امضا شده "ه. پزشک‌نیا" (پایین وسط)
فروش در - خانه حراج
29 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
8.333%
آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | هاپ-14 از فرهاد مشیری
هاپ-14
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
32,424 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از آنا بقیگویان
بدون عنوان
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£9,000
11,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,590
26,830 دلار آمریکا
169.875%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی حافظ) از فرح اصولی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی حافظ)
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | بدون عنوان (نه صورت) از اسماعیل فتاح
بدون عنوان (نه صورت)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£24,000
33,081 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£18,000
24,838 دلار آمریکا
-
£22,000
30,357 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
31,296 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | انسانیت از جاذبیه سری
انسانیت
برآورد
£18,000
22,576 دلار آمریکا
-
£30,000
37,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,020
35,144 دلار آمریکا
16.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401