• امواج 1359
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 30 * 42 سانتی متر
  • امضا شده "Hussein Bicar" به عربی (پایین چپ)
    قاب‌شده
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
- £12,000
16,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
15,071 دلار آمریکا
8.375%
آرتچارت | پخش دلقک از طلا مدنی
پخش دلقک
برآورد
£3,000
3,716 دلار آمریکا
-
£5,000
6,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
12,387 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از هلن خال
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,579 دلار آمریکا
-
£7,000
9,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,875
15,625 دلار آمریکا
97.917%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | پرتره‌ی هنرمند هند عدنان از ابراهیم الدسوقی
پرتره‌ی هنرمند هند عدنان
برآورد
£8,000
11,183 دلار آمریکا
-
£12,000
16,774 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
14,258 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | ابر طوسی از محمد المليحي
ابر طوسی
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£10,000
13,978 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,750
17,822 دلار آمریکا
59.375%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | صورت‌ها (#42) از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
صورت‌ها (#42)
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | فرم انتزاعی از آدم حنين‎
فرم انتزاعی
برآورد
£6,000
8,270 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,925
12,302 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£7,000
9,229 دلار آمریکا
-
£9,000
11,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,820
11,628 دلار آمریکا
10.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کاتوزیان
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
10,830 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
14,440 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,600,000,000﷼
11,913 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
€14,000
15,446 دلار آمریکا
-
€16,000
17,652 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آذر 1398