منصور قندریز

ایران | 1314 - 1344
مقایسه
درباره منصور قندریز

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از منصور قندریز
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 آبان 1387
تعداد حضور
26
تعداد آثار
32
میانگین قیمت فروش
85,362 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
56,320 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
76,146 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
90.625%
میانگین رشد ارزش آثار
39.446%
مقالات

گزارش هفدهمین دوره حراج تهران، هنر مدرن و معاصر: اثر ۲۱ میلیاردی که رکورد نزد 4 مرداد 1402
هفدهمین دوره‌ی حراج تهران از آثار هنر مدرن و معاصر ایران، جمعه سی‌ام تیرماه 1402 در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. این حراج مجموع فروشی برابر با 214 میلیارد تومان معادل با 4.3 میلیون دلار به‌دست آورد، که در مقایسه با دوره‌ی قبل، رشدی برابر 77.8 درصد داشت. آرتچارت در گزارش پیش رو هفدهمین دوره‌ی حراج تهران را رصد کرده است.