برآورد
€18,000
21,938 دلار آمریکا
- €25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
47,532 دلار آمریکا
81.395%
آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | حیوان شدن از طلا مدنی
حیوان شدن
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$40,640
132.229%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | اکوگرافی از قاسم روزخوش
اکوگرافی
برآورد
€10,000
12,048 دلار آمریکا
-
€15,000
18,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
€40,000
48,193 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 12 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
14,442 دلار آمریکا
-
£18,000
21,663 دلار آمریکا
قیمت فروش
£38,100
45,854 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 12 اسفند 1401
آرتچارت | 10765 صفحه از هدیه شفیعی
10765 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | اسباب‌بازی‌های محبوب از طلا مدنی
اسباب‌بازی‌های محبوب
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اردیبهشت 1398
آرتچارت | 10211 صفجه از هدیه شفیعی
10211 صفجه
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | Enigma X از آیدین آغداشلو
Enigma X
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | معما 3 از آیدین آغداشلو
معما 3
برآورد
 
قیمت فروش
2.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388