25 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از سروان باران
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$6,930
1%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | وزن رنگ‌های زرد و آبی از محجوب بن بلا
وزن رنگ‌های زرد و آبی
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,713 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | تجدید خاطره‌ی یک مرغ از نزار موسوی ‌نیا
تجدید خاطره‌ی یک مرغ
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | اشیای بازمانده از حسینعلی ذابحی
اشیای بازمانده
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | دختر جوان روبه‌روی درخت از کتایون روحی
دختر جوان روبه‌روی درخت
برآورد
 
قیمت فروش
97.65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388