• بدون عنوان 1368
  • نقاشی
  • 122 * 152 سانتی متر
  • دوبار امضا شده و تاریخ خورده سه بار "مسعود عربشاهی 1990" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1392
برآورد
قیمت فروش
5.556%
آرتچارت | قطره از محمود زنده رودی
قطره
برآورد
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
28,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون‌ عنوان از علی گلستانه
بدون‌ عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | چشم انداز آینده از ساسان بهنام بختیار
چشم انداز آینده
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£15,000
18,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,500
22,152 دلار آمریکا
29.63%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | از سریال "عشق درویچی" از رئوف رفاعی
از سریال "عشق درویچی"
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€11,000
11,980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
21,782 دلار آمریکا
97.044%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | شکار سفید از رضا درخشانی
شکار سفید
برآورد
€12,000
12,596 دلار آمریکا
-
€15,000
15,745 دلار آمریکا
قیمت فروش
€26,000
27,291 دلار آمریکا
92.593%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اندیشه آوینی
بدون عنوان
برآورد
$23,000
-
$23,000
قیمت فروش
$23,000
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 17 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400