فروش در - خانه حراج
3 خرداد 1385
برآورد
قیمت فروش
125%
آرتچارت | بدون عنوان از سروان باران
بدون عنوان
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€11,200
12,198 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
13,614 دلار آمریکا
21.951%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رئوف رفاعی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,207 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | درخت  زندگی #4 از رضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£8,000
10,034 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
17,591 دلار آمریکا
100.357%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | چشم انداز آینده از ساسان بهنام بختیار
چشم انداز آینده
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£15,000
18,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,500
22,152 دلار آمریکا
29.63%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | قو از نصرالله افجه ای
قو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 فروردین 1397
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,080
17,510 دلار آمریکا
12.64%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون‌ عنوان از جلال شباهنگی
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393