آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | کنش از رضا آرامش
کنش
برآورد
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | مرد و زن از اسماعیل فتاح
مرد و زن
برآورد
£8,000
10,034 دلار آمریکا
-
£12,000
15,051 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از چائوکی چوکینی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,821 دلار آمریکا
-
£18,000
23,731 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401