فروش در - خانه حراج
12 خرداد 1389
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | باغ خوشنویسی از جهاد ابوسلیمان
باغ خوشنویسی
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,240
12,735 دلار آمریکا
46.286%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | درخت  زندگی #4 از رضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا بانگیز
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | شهر سرگردان از دینا دیوان
شهر سرگردان
برآورد
€9,000
10,405 دلار آمریکا
-
€10,000
11,561 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,400
12,023 دلار آمریکا
9.474%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£8,000
10,034 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
17,591 دلار آمریکا
100.357%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,080
17,510 دلار آمریکا
12.64%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بهار از محجوب بن بلا
بهار
برآورد
€15,000
16,336 دلار آمریکا
-
€20,000
21,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
€16,000
17,425 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | شکار شرابی رنگ از رضا درخشانی
شکار شرابی رنگ
برآورد
€10,000
10,891 دلار آمریکا
-
€15,000
16,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
13,614 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402