3 فروردین 1400
برآورد
£18,000
24,658 دلار آمریکا
- £25,000
34,247 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,760
44,877 دلار آمریکا
52.372%
سایر آثار هنری شفیق عبود

آرتچارت | خیره شده از شفیق عبود
خیره شده
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€112,000
121,978 دلار آمریکا
قیمت فروش
€110,000
119,800 دلار آمریکا
81.369%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | کافه‌های انگلیسی 2 از شفیق عبود
کافه‌های انگلیسی 2
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$52,920
5.84%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | منظره‌ی سانسر از شفیق عبود
منظره‌ی سانسر
برآورد
£5,000
6,892 دلار آمریکا
-
£7,000
9,649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,544 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,773 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,641 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,596 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.33%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اورشلیم از جميل ملاعب
اورشلیم
برآورد
£7,000
8,699 دلار آمریکا
-
£9,000
11,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
41,034 دلار آمریکا
312.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | ۴۰ عشق از مایشا محمدی
۴۰ عشق
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1402