• یافتن گور خر 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 50 * 40 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Finding Zebra 2008 Madani" (لبه بوم)
5 مهر 1402
برآورد
$7,000 - $10,000
قیمت فروش
$12,700
49.412%
آرتچارت | ساختمان ( ای و آی) از أيمن بعلبكي‎
ساختمان ( ای و آی)
برآورد
£8,000
9,934 دلار آمریکا
-
£12,000
14,901 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,039 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | چاپ نسخه 2 از طلا مدنی
چاپ نسخه 2
برآورد
£3,000
3,663 دلار آمریکا
-
£5,000
6,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
11,448 دلار آمریکا
134.375%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 24 اردیبهشت 1399
آرتچارت | 1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند از شیرین علی آبادی
1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | مردی با شنل از طلا مدنی
مردی با شنل
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 تیر 1394
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 68) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 68)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,525
11,897 دلار آمریکا
90.5%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 45) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 45)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,255
10,311 دلار آمریکا
65.1%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 59) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 59)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,255
10,311 دلار آمریکا
65.1%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 51) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 51)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,104 دلار آمریکا
77.8%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402