• یافتن گور خر 1387
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 50 * 40 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Finding Zebra 2008 Madani" (لبه بوم)
5 مهر 1402
برآورد
$7,000 - $10,000
قیمت فروش
$12,700
49.412%
سایر آثار هنری طلا مدنی

آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | حیوان شدن از طلا مدنی
حیوان شدن
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$40,640
132.229%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سر در فر از طلا مدنی
سر در فر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$6,350
49.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 اسفند 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,775 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,207 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,544 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.073%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ساختمان ( ای و آی) از أيمن بعلبكي‎
ساختمان ( ای و آی)
برآورد
£8,000
9,934 دلار آمریکا
-
£12,000
14,901 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,039 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | چاپ نسخه 2 از طلا مدنی
چاپ نسخه 2
برآورد
£3,000
3,663 دلار آمریکا
-
£5,000
6,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
11,448 دلار آمریکا
134.375%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 24 اردیبهشت 1399
آرتچارت | 1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند از شیرین علی آبادی
1) چشم می‌خواهد برقصد 2) چشم می‌خواهد تو را فراموش کند
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392