آرتچارت | تئاتر زندگی از بهاره نوبی
تئاتر زندگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رها رئیس‌نیا
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
آرتچارت | کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه از فاطمه عیوضی
کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه
برآورد
€0
0 دلار آمریکا
-
€0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30
32 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
هیستوریا - 23 آبان 1402
آرتچارت | کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه از فاطمه عیوضی
کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه
برآورد
€0
0 دلار آمریکا
-
€0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30
32 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
هیستوریا - 23 آبان 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
7,813 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
10,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نریمان فرخی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,879 دلار آمریکا
-
£4,000
5,173 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,849 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | قبر نیما از سیا ارمجانی
قبر نیما
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1397
آرتچارت | i) پارادوکس ii) بدون عنوان (مجموعه پارادوکس) از راسیم آکسان
i) پارادوکس ii) بدون عنوان (مجموعه پارادوکس)
برآورد
£8,000
9,934 دلار آمریکا
-
£12,000
14,901 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | چه کاری می‌خواهی انجام بدی؟ از حامد صحیحی
چه کاری می‌خواهی انجام بدی؟
برآورد
£1,000
1,220 دلار آمریکا
-
£1,000
1,220 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401