• چشم‌انداز 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 70 * 70 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست
    امضا شده پشت اثر
برآورد
€3,000
3,468 دلار آمریکا
- €4,000
4,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,509 دلار آمریکا
11.429%
سایر آثار هنری مازن الرفاعي

آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | حومه شهر از مازن الرفاعي
حومه شهر
برآورد
£2,000
2,508 دلار آمریکا
-
£3,000
3,763 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,759 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | چشم‌انداز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375
494 دلار آمریکا
75%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,303 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,607 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,858 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-32.194%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مخالف خشونت از محمد عتیبی
مخالف خشونت
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,200
3,980 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,496 دلار آمریکا
26.531%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399