فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1394
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | بدون‌ عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,600 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | آبستره خطاطانه از سالار احمدیان
آبستره خطاطانه
برآورد
€1,700
2,000 دلار آمریکا
-
€2,600
3,058 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آنلاین مزایده - 15 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی فلاح
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
31.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,010 دلار آمریکا
-
£12,000
15,015 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مهر از محمد احصایی
مهر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | از مجموعه جاده ابریشم از رضا رینه ای
از مجموعه جاده ابریشم
برآورد
 
قیمت فروش
344.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395