برآورد
£50,000
69,891 دلار آمریکا
- £80,000
111,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,750
87,713 دلار آمریکا
3.462%
سایر آثار هنری محمد مليحی

آرتچارت | بدون عنوان از محمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£40,000
55,579 دلار آمریکا
-
£60,000
83,368 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | مشربیه، خاکستری روی سیاه از محمد مليحی
مشربیه، خاکستری روی سیاه
برآورد
$50,000
-
$60,000
قیمت فروش
$63,000
14.545%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,226 دلار آمریکا
کمینه برآورد 35,289 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 52,369 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.88%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | جرقه‌های زندگی از ساسان بهنام بختیار
جرقه‌های زندگی
برآورد
£15,000
20,411 دلار آمریکا
-
£20,000
27,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,400
68,581 دلار آمریکا
188%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 13 اسفند 1400
آرتچارت | صبح بخیر، نیمه شب از مهدی قدیانلو
صبح بخیر، نیمه شب
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$95,250
58.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 اردیبهشت 1403
آرتچارت | برف اول ۳سی. از فرهاد مشیری
برف اول ۳سی.
برآورد
£50,000
56,818 دلار آمریکا
-
£70,000
79,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,000
71,591 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آبان 1401