برآورد
£50,000
69,891 دلار آمریکا
- £80,000
111,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,750
87,713 دلار آمریکا
3.462%
آرتچارت | جرقه‌های زندگی از ساسان بهنام بختیار
جرقه‌های زندگی
برآورد
£15,000
20,411 دلار آمریکا
-
£20,000
27,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,400
68,581 دلار آمریکا
188%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 13 اسفند 1400
آرتچارت | صبح بخیر، نیمه شب از مهدی قدیانلو
صبح بخیر، نیمه شب
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$95,250
58.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 اردیبهشت 1403
آرتچارت | برف اول ۳سی. از فرهاد مشیری
برف اول ۳سی.
برآورد
£50,000
56,818 دلار آمریکا
-
£70,000
79,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,000
71,591 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آبان 1401
آرتچارت | امپراتور مطرود از واحد خاکدان
امپراتور مطرود
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
68,000 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | تارنواز از کوروش شیشه گران
تارنواز
برآورد
 
قیمت فروش
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
105.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393
آرتچارت | رنگ خدا از فرهاد مشیری
رنگ خدا
برآورد
 
قیمت فروش
34.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 مهر 1390