فروش در - خانه حراج
26 اسفند 1388
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسین چراغچی
بدون عنوان
برآورد
€100
106 دلار آمریکا
-
€200
213 دلار آمریکا
قیمت فروش
€120
128 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
نووِل اِتیود - 22 آذر 1401
آرتچارت | ذکر (از سری جامدات افلاطونی) از دانا عورتاني
ذکر (از سری جامدات افلاطونی)
برآورد
£15,000
18,627 دلار آمریکا
-
£20,000
24,835 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
16.114%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه آمفورا از عادل السیوی
بدون عنوان از مجموعه آمفورا
برآورد
€4,000
4,301 دلار آمریکا
-
€6,000
6,452 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | شیرین و فرهاد و مرگ شب‌رنگ از رکنی حائری زاده
شیرین و فرهاد و مرگ شب‌رنگ
برآورد
£10,000
12,418 دلار آمریکا
-
£15,000
18,627 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | روستای قدیمی از ضیا عزاوی
روستای قدیمی
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,900
79,468 دلار آمریکا
411.2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | پرسه از ایرج کریمخان زند
پرسه
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397