آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | از مجموعه‌ی رز و بلبل از رضا درخشانی
از مجموعه‌ی رز و بلبل
برآورد
€20,000
24,375 دلار آمریکا
-
€25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
24,375 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | ذکر (از سری جامدات افلاطونی) از دانا عورتاني
ذکر (از سری جامدات افلاطونی)
برآورد
£15,000
18,627 دلار آمریکا
-
£20,000
24,835 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
16.114%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آغوش از بابک بیداریان
آغوش
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | هشت الویس از محمود سبزی
هشت الویس
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (وای. زی. کامی)
بدون عنوان
برآورد
£70,000
90,006 دلار آمریکا
-
£90,000
115,721 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 اسفند 1402
آرتچارت | گل بهشت از رضا درخشانی
گل بهشت
برآورد
£15,000
20,000 دلار آمریکا
-
£20,000
26,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | آینه‌ی زمان از رضا درخشانی
آینه‌ی زمان
برآورد
 
قیمت فروش
2.14%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | رویاهای طلایی از رضا درخشانی
رویاهای طلایی
برآورد
£18,000
22,597 دلار آمریکا
-
£25,000
31,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,860
28,698 دلار آمریکا
6.326%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403