• درخت 1338 - 1348
  • رنگ روغن روی کاغذ
  • نقاشی
  • 33 * 48.5 سانتی متر
  • امضا شده پایین چپ
    قاب‌شده
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £6,000
8,344 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری صلاح عبدالکریم

آرتچارت | اُوریست از صلاح عبدالکریم
اُوریست
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
-
£15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,750
24,811 دلار آمریکا
42%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | دو کبوتر از صلاح عبدالکریم
دو کبوتر
برآورد
£7,000
8,780 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,300
19,190 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | ماهی از صلاح عبدالکریم
ماهی
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£8,000
10,034 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
17,591 دلار آمریکا
100.357%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,588 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,406 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,732 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+45.271%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دسته گل از منیر فرمانفرماییان
دسته گل
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
-
£6,000
8,344 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان (سر) از مروان قصاب باشی
بدون‌عنوان (سر)
برآورد
€2,800
3,049 دلار آمریکا
-
€5,600
6,099 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,800
7,406 دلار آمریکا
61.905%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | سیبیل از طلا مدنی
سیبیل
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$8,255
17.929%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402