آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | آشفتگی درخت از فاتک موسوی
آشفتگی درخت
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | آینه‌ها و نقاب‌ها از قادر عطیا
آینه‌ها و نقاب‌ها
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از سبهان آدم
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,369 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سبهان آدم
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,369 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | دو کالبد از مصطفی علی
دو کالبد
برآورد
€3,700
4,030 دلار آمریکا
-
€7,400
8,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,901 دلار آمریکا
18.919%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فلوت‌نواز از رضا امیریاراحمدی
فلوت‌نواز
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
8,800 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | یادمان شماره ۱ برای کلمه هیچ از پرویز تناولی
یادمان شماره ۱ برای کلمه هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398