برآورد
£1,500
2,070 دلار آمریکا
- £2,000
2,759 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,200
1,656 دلار آمریکا
31.429%
آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پویا آریان پور
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,434 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی برج‌ها از والد سیتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی برج‌ها
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,200
1,260 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,365 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,412 دلار آمریکا
-
£1,800
2,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,510
1,776 دلار آمریکا
0.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | تاج نو از رکنی حائری زاده
تاج نو
برآورد
€1,200
1,290 دلار آمریکا
-
€1,800
1,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,290 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی گلستانه
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
-
450,000,000﷼
1,748 دلار آمریکا
قیمت فروش
325,000,000﷼
1,262 دلار آمریکا
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | برهنه‌ی نشسته از فرقعلی عبدالحفیظ
برهنه‌ی نشسته
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | انجیر از اردشیر محصص
انجیر
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,518
2,024 دلار آمریکا
39.28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399