• انحناهای بدن و نوشته‌ها 1380
  • Silver print with ink highlights
  • عکاسی
  • 48.5 * 59 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
برآورد
€2,000
2,374 دلار آمریکا
- €3,000
3,560 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | مکانیسم‌های مقابله ۲ از شیدا سلیمانی
مکانیسم‌های مقابله ۲
برآورد
$2,750
-
$2,750
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 22 آذر 1402
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | ماسک صورت؛ فریده و خواهر برادرهای ناتنی؛ در ساحل از فردید خادم
ماسک صورت؛ فریده و خواهر برادرهای ناتنی؛ در ساحل
برآورد
£450
584 دلار آمریکا
-
£600
779 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پاتریشیا کی.تریکی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,242 دلار آمریکا
-
£2,000
2,484 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
237 دلار آمریکا
87.267%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
59.375%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388