• بدون عنوان
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 36.25 * 48.25 سانتی متر
  • امضای هنرمند پشت اثر
برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$600
40%
سایر آثار هنری رها رئیس‌نیا

آرتچارت | بدون عنوان از رها رئیس‌نیا
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 600 دلار آمریکا
کمینه برآورد 800 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,200 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتره از اسماعیل بهرانی
پرتره
برآورد
€300
347 دلار آمریکا
-
€400
463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€520
602 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
پوس کورنه - 24 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از امیر مقربی
بدون عنوان
برآورد
€800
815 دلار آمریکا
-
€1,000
1,019 دلار آمریکا
قیمت فروش
€715
728 دلار آمریکا
20.556%
تاریخ حراج
کَمبی - 16 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399